Bestuursleden

Lid worden?

Voorzitter: Rene Houben

Penningmeester: Harry Bakels

Ledenadmin: Math Asselmans

Ziekmeldadmin:Truus Wolters

Ledenadmin: Annie vd Schaft

Groepsleiders

Groepsleider: Harry Bakels

Groepsleidster: Simone Gielen

Groepsleidster: José Quaden

Groepsleider: Nico Wolters

Groepsleider: Arthur Meertens

Groepsleidster: Carla Brandts

Groepsleider: Martin Creuwels

Groepsleider: Piet Warnier

Groepsleider: Jean Dirix

Groepsleidster: Jes Schleipen

Groepsleidster:Lenie Starmans

Groepsleider: Jean Dolmans

Groepsleidster: Annemie Koch

Groepsleider: Jef Frijns

Groepsleidster: Marie-Louise Dirix

Groepsleider: Math Tonnard

Groepsleidster: Jessie Hombleu

Groepsleidster: Els Schols

Groepsleider: Paul Beckers

Groepsleidster: Truus Wolters