Het Bestuur en haar vrijwilligers werken onbezoldigd.

Bestuursleden

Voorzitter: Rene Houben

Penningmeester: Harry Bakels

Ziekmeldadmin: Truus Wolters

Groepsleiders

Groepsleidster: Simone Gielen

Groepsleider: Nico Wolters

Groepsleider: Arthur Meertens

Groepsleidster: Carla Brandts

Groepsleider: Martin Creuwels

Groepsleider: Piet Warnier

Groepsleidster: Truus Wolters

Groepsleidster: Jes Schleipen

Groepsleidster:Lenie Starmans

Groepsleider: Paul Beckers

Groepsleidster: Annemie Koch

Groepsleider: Jef Frijns

Groepsleidster: Marie-Louise Dirix

Math Tonnard

Groepsleider: Math Tonnard

Groepsleidster: Jessie Hombleu

Groepsleidster: Els Schols

Groepsleidster: Mylène Voorst

Mylène Voorst

Groepsleidster: Monique Nelissen